Home

 

Vergeten Harlingers 

NIEUW

(17-07-2021) Harlingers als slavenhandelaars, plantagehouders en gouverneurs van Curaçao en Sint Eustatius

(06-12-2020) Kousenverkopers op de Zuipmarkt (1686)

(05-07-2020) Boedelinventaris van wijlen Jacob Lous, steenhouwer, bouwmeester, kaarttekenaar te Harlingen, 16 november 1617

(03-07-2020) Reglement voor voogden en binnenvader en -moeder van het stadsweeshuis, 1668

(26-11-2019) Geslachtskroniek van de doopsgezinde familie IJzenbeek of IJsenbeek te Harlingen en Leeuwarden, 1528-1809

(27-10-2019) Sibbeli, matres, houdster van een kleine kinderschool, 1643

(08-10-2019) Boedelinventaris van wijlen Annius Reenstra, secretaris Vijf deelen Zeedijken, medevroedschap, 7 november 1660

(07-10-2019) Boedelinventaris van koopman en eigenaar van een 1/2 pan- en estrikwerk Johannes Jansen Cramer, Rozengracht 17 te Harlingen, 22 juli 1721

(07-10-2019) 21 gespecificeerde boeken boeken bij de doopsgezinde (mennoniet) en kaaskoper Jan (Johannes Idtserts), 7 maart 1665

(07-10-2019) 11 boeken van luitenant Hendrik Pybes Wiarda (1627-1666) en Jetske Lieuwes Siersema (1621-1666), 11 juni 1666

(13-09-2019) Burgemeesterswoning en zeepfabriek, Noordijs 19 tussen 1643 en 1950

(10-08-2019) Boedelinventaris van de doopsgezinde apotheker Claas Gerrits Braam, 15 februari 1667

(05-08-2019) 160 boeken in de boekenkast van de doopsgezinde schoolmeester Gerrit Cornelis in de Drie Weytenbollen, 13 november 1666

(21-07-2019) Boedelinventaris van luitenant-admiraal Tjerk Hiddes de Vries, 2 januari 1667

(07-07-2019) Boedelinventaris van Abbe Eppes van Farmsum (Groningen) naar Harlingen gevlucht en daar overleden in 1666

 

Vergeten Harlingers hebben sporen achtergelaten in oude documenten, archiefstukken, brieven, rekeningen, boedelinventarissen, rouwadvertenties. Soms is er iets door de eeuwen heen zorgvuldig bewaard voor het nageslacht, zoals een portret, of een tekening, of een merklap. Op ‘Vergeten Harlingers’ worden deze mannen en vrouwen uit het verleden aan de vergetelheid ontrukt. In het Gemeentearchief Harlingen en Gemeentemuseum het Hannemahuis en op de website www.kleinekerkstraat.nl is een schat aan informatie te vinden over Vergeten Harlingers.

 

Bekijk ook de website van Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie

Duitse muts

Alle rechten voorbehouden  –  Jeanine Otten