Vergeten Harlingers 

 

NIEUW

(26-11-2019) Geslachtskroniek van de doopsgezinde familie IJzenbeek of IJsenbeek te Harlingen en Leeuwarden, 1528-1809

(27-10-2019) Sibbeli, matres, houdster van een kleine kinderschool, 1643

(08-10-2019) Boedelinventaris van wijlen Annius Reenstra, secretaris Vijf deelen Zeedijken, medevroedschap, 7 november 1660

(07-10-2019) Boedelinventaris van koopman en eigenaar van een 1/2 pan- en estrikwerk Johannes Jansen Cramer, Rozengracht 17 te Harlingen, 22 juli 1721

(07-10-2019) 21 gespecificeerde boeken boeken bij de doopsgezinde (mennoniet) en kaaskoper Jan (Johannes Idtserts), 7 maart 1665

(07-10-2019) 11 boeken van luitenant Hendrik Pybes Wiarda (1627-1666) en Jetske Lieuwes Siersema (1621-1666), 11 juni 1666

(13-09-2019) Burgemeesterswoning en zeepfabriek, Noordijs 19 tussen 1643 en 1950

(10-08-2019) Boedelinventaris van de doopsgezinde apotheker Claas Gerrits Braam, 15 februari 1667

(05-08-2019) 160 boeken in de boekenkast van de doopsgezinde schoolmeester Gerrit Cornelis in de Drie Weytenbollen, 13 november 1666

(21-07-2019) Boedelinventaris van luitenant-admiraal Tjerk Hiddes de Vries, 2 januari 1667

(07-07-2019) Boedelinventaris van Abbe Eppes van Farmsum (Groningen) naar Harlingen gevlucht en daar overleden in 1666

(22-03-2019) De boekwinkel van boekbinder en boekverkoper Harmen Jelmers en Grietje Lieuwes van Wijngaarden (1682)

(13-12-2018) Schilderij uit 19de-eeuws Harlings kunstkabinet Sybren Barends Bos in collectie Rijksmuseum op rondreizende expo 'LAGE LANDEN Schatten uit het Rijks' 

(25-09-2018) Op zoek naar Sijke van der Sluis, auteur van Reisjournaal familie Van der Sluys 1757

(25-09-2018) Reisjournaal familie Van der Sluys, door Sijke van der Sluys 1757

(06-01-2018) Hubertus van Immerzeel, boekdrukker (1687)

 

Vergeten Harlingers hebben sporen achtergelaten in oude documenten, archiefstukken, brieven, rekeningen, boedelinventarissen, rouwadvertenties. Soms is er iets door de eeuwen heen zorgvuldig bewaard voor het nageslacht, zoals een portret, of een tekening, of een merklap. Op 'Vergeten Harlingers' worden deze mannen en vrouwen uit het verleden aan de vergetelheid ontrukt. In het Gemeentearchief Harlingen en Gemeentemuseum het Hannemahuis en op de website www.kleinekerkstraat.nl is een schat aan informatie te vinden over Vergeten Harlingers.


Bekijk ook de website van Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie

Duitse muts 

Alle rechten voorbehouden  -  Jeanine Otten


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK