Vergeten Harlingers 

 

NIEUW

(13-12-2018) Schilderij uit 19de-eeuws Harlings kunstkabinet Sybren Barends Bos in collectie Rijksmuseum op rondreizende expo 'LAGE LANDEN Schatten uit het Rijks' 

(25-09-2018) Op zoek naar Sijke (Genealogie familie Van der Sluys)

(25-09-2018) Reisjournaal familie Van der Sluys, door Sijke van der Sluys 1757

(06-01-2018) Hubertus van Immerzeel, boekdrukker (1687)

(06-09-2017) Wantoestanden in het stadsweeshuis te Harlingen

(19-3-2017) Brouwerijen in Harlingen

(19-3-2017) Vluchten naar Harlingen in 1672

(19-3-2017) Dagboek van zeeman Jorrit Douwes 1820-1830

(16-03-2017) De textielwinkel van Ruurd Pieters (1710)

(20-02-2017) Lucas van Hulten (1637-1699), commies-generaal van de Convooien en Licenten ter Admiraliteit te Harlingen

​(11-02-2017) De zeekist van schipper Tjeerd Tjeerds (1698)

(04-11-2016) Burenplicht bij het begraven in Harlingen vanaf 1782

(05-08-2016) Visvrouwen en visrokerijen in Harlingen rond 1900

(03-08-2016) Tjerk Hiddes 350

 

Vergeten Harlingers hebben sporen achtergelaten in oude documenten, archiefstukken, brieven, rekeningen, boedelinventarissen, rouwadvertenties. Soms is er iets door de eeuwen heen zorgvuldig bewaard voor het nageslacht, zoals een portret, of een tekening, of een merklap. Op 'Vergeten Harlingers' worden deze mannen en vrouwen uit het verleden aan de vergetelheid ontrukt. In het Gemeentearchief Harlingen en Gemeentemuseum het Hannemahuis en op de website www.kleinekerkstraat.nl is een schat aan informatie te vinden over Vergeten Harlingers.


Bekijk ook de website van Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie

Duitse muts 

Alle rechten voorbehouden  -  Jeanine Otten


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK